• Jumatatu – Ijumaa Saa 1:30Asb – 9:30Alasiri

 • WALIOTEMBELEA

 • Muundo wa Shirika

  Majukumu na Muundo wa Ofisi ya Msajili wa Hazina inajumuisha Kurugenzi tano (5) na Vitengo tano (5) kama ilivyoainishwa hapa chini pamoja na kielelezo Na. 1:-

   

  1. Kurugenzi ya Uwekezaji wa Umma,
  2. Kurugenzi ya Mipango, Ufuatiliaji, Utafiti na Maendeleo,
  3. Kurugenzi ya Huduma za Kimenejimenti,
  4. Kurugenzi ya Utawala na Rasilimali Watu,
  5. Kurugenzi ya Huduma za Shirika,

   

  1. Kitendo cha Fedha na Uhasibu,
  2. Kitengo cha Mawasiliano na Uhusiano wa Umma,
  3. Kitengo cha Usimamizi wa Manunuzi,
  4. Kitengo cha Ukaguzi wa Mashirika, na
  5. Kitengo cha Ukaguzi wa Ndani.