OFISI YA MSAJILI WA HAZINA

Uangalizi

Kusimamia Uwekezaji na mali nyingine zote zilizo chini ya Msajili wa Hazina, kwa dhamana ya Rais na kwa madhumuni ya Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.