OFISI YA MSAJILI WA HAZINA

Contacts

The United Republic Of Tanzania
Msajili wa hazina
P.O.Box 3193, DAR ES SALAAM ,Tanzania
Email
tr@tro.go.tz
Telephone
+255-222-121334
Fax
+255-222-110-046

Location